Tietosuojaseloste

Vapaaherranelämää käsittelee henkilötietoja ja on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Käsittelyn tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito ja palvelujen markkinointi.

vapaaherranelamaa.com sivusto kerää tietoja sivuston käyttäjistä sivustojen teknisen ylläpidon,  analysoinnin ja kehityksen tarkoituksia varten.

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää. Tältä sivulta löydät ajantasaisen version.

Mitä tietoa keräämme?

Vapaaherranelämä kerää tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja.

Antamasi tiedot

Nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi kysytään yhteydenottolomakkeessa. Lisäksi sähköpostiosoitettasi ja puhelinnumeroasi kysytään palvelua koskevan viestinnän yhteydessä. Palveluiden laskutusta varten keräämme lisäksi osoite- ja laskutustiedot. Kalastuslupaa varten keräämme lainsäädännön edellyttämät tiedot.

Palveluiden käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

vapaaherranelamaa.com sivusto kerää evästeiden avulla tietoa sivuston käyttäjistä. Eväste on käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Sivujen käytöstä tilastoidaan muun muassa käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut. Näiden tietojen avulla yksittäinen käyttäjä ei ole yksilöitävissä.

Miten käytämme keräämäämme tietoa?

Käytämme antamiasi tietoja palveluiden yksityiskohtien sopimiseen, viestintään, markkinointiin ja laskutukseen sekä kalastuslupien hankintaan. Kalastuslupien osalta tietoja käytetään lupien toimittamista ja mahdollisia myöhemmin tapahtuvia lupatarkistuksia varten.

Sivuston evästeiden avulla kerättyjen ja tilastoitujen tietojen analysointiin käytetään  Google Analyticsia. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, käy osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Lisäksi  sivuilla on kolmansien osapuolten komponentteja sosiaalisen median yhteisöpalveluihin,  Facebookiin,  Youtubeen, Instagrammiiin ja Twitteriin. vapaaherranelamaa.com  sivusto ei lähetä käyttäjien tai asiakkaiden tietoja sosiaalisten laajennusten kautta. Sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja. Sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat palveluiden omilta palvelimilta.

Luovutammeko henkilötietoja?

Vapaaherranelämää luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan seuraavissa tilanteissa:

Suostumuksesi

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa suostumuksellasi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen, kuten Vapaaherranelämää yritykselle, tai Artalli Oy:lle. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Palveluntarjoajat

Luovutamme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa. Olemme toteuttaneet asianmukaiset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään tällöin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tällöin henkilötietojen käsittely tapahtuu Vapaaherranelämän puolesta ja lukuun.

Kansainväliset tietojen siirrot

Vapaaherranelämää pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. Palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle,  vain jos tällöin on huolehdittu  henkilötietojen suojan riittävästä tasosta tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Tietojen säilytys 

Osoitteet ja yhteystiedot säilytetään viestintää ja markkinointia varten, ellei asiakas ilmaise haluaan poistua listalta. Jos lähetetään markkinointiviestejä,  tarjotaan viestissä aina mahdollisuutta poistua sähköpostilistalta.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot, oikaista ne, saada ne poistetuksi, sekä rajoittaa ja vastustaa käsittelyä. Sinun pitää tunnistautua voidaksesi käyttää oikeuksiasi ja  poistamme tietosi, jos meillä ei ole oikeusperustetta tietojen säilyttämiselle.

Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä :  Vapaaherran Elämää Tmi
info@vapaaherranelamaa.com

+358 (0)40 709 1086

Kanariankuja 4 C 12
00220 Helsinki
Y-tunnus: 1911673-2

Yhteyshenkilö: Henrik Rehbinder
henrik@vapaaherranelamaa.com

Valitusoikeus

Jos rekisterinpitäjä on kieltänyt sinulta oikeuden tarkastaa henkilötietosi tai kieltäytynyt korjaamasta tai poistamasta  tietojasi, voit saattaa asian  valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, lisätiedot  http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html

 

Vapaaherranelämää Privacy Notice

Vapaaherranelämää processes personal data and is committed to complying with personal data legislation.
The purpose of this processing is to enable customer service and customer relationship management and marketing of services.
vapaaherranelamaa.com webpage processes information on the users of the webpage for technical support, analysis and development purposes.
This privacy policy is subject to change. You will find the up-to-date version on this website.

What information do we process?

Vapaaherranelämää processes personal data necessary for the purposes defined in this privacy notice.
The information you provide
Your name and e-mail address will be asked if you make a contact request. Your name, e-mail and phone number will be asked in order to provide services. We ask for information necessary for billing. We ask information required by law for fishing permits.
Information gathered from users of the site
vapaaherranelamaa.com gathers information about the users of the site through the use of cookies. Cookies are small text files that usually have anonymous tags. Information gathered with cookies includes the amount of users on the site, the country of users on the site, the date and time the user has accessed the site, and the content the user visited. A single user is not identifiable using this data.

How do we use the information we gather?

We use the information you provide to agree on the details of the service, to communications, marketing and billing.
For fishing permits, the information gathered is used for permit application and delivery and for possible supervising authority checking of the permissions and fishing.
Information entered on the site by the user and or gathered through usage and cookies is analyzed. Google Analytics is used to conduct this analysis. For more information on Google Analytics, please visit http://www.google.com/analytics. You can opt out of Google Analytics data collection by downloading a plug-in for your browser from https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Third-party components contained on the vapaaherranelamaa.com website are linked to social media services Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook and Youtube. These third-party components load from the services’ own servers. ’s websites do not send information on their users through these social media components.

The third-party components contained on the vapaaherranelamaa.com site are subject to the terms of service and other terms set by the party in question.

Do We Transfer Personal Data?

Vapaaherranelämää transfers personal data to third parties only in the following situations:

Your Consent

Your personal data may be transferred to third parties such as Artalli Oy / lake side restaurant only with your consent. You may revoke your consent at any time.

Service providers

vapaaherranelamaa.com site transfers personal data in the capacity that is required for the services defined in this privacy, for technical upkeep and development of the vapaaherranelamaa.com site and its content.
We have taken the necessary precautions to ensure that your personal data is processed in keeping with current legislation. Data is processed on Vapaaherranelämää’s behalf.

Legal Reasons

For fishing permits we transfer personal data as required by national legislation regarding fishing.

Vapaaherranelämää may transfer your personal data to third parties, if access to personal data or other personal data processing is required to fulfill legal responsibilities.

International Data Transfers

Vapaaherranelämää strives to provide its services and process personal data using services and operators within the EU and ETA area. In some cases, services may be provided by using services or servers located elsewhere. In such cases, your personal data may be transferred outside the EU and ETA area. In the event of this happening, Vapaaherranelämää will ensure that personal data is processed in accordance with the General Data Protection Regulation.

Your Rights

You have the right to access and correct personal data information. You have the right to request removal of your personal data from our systems and restrict processing. You have to prove your identity in order to use your rights and we will comply with this request, provided we do not have a legal basis to refuse.

Who is the controller and who can I contact ?

Controller :  Vapaaherran Elämää Tmi
info@vapaaherranelamaa.com

+358 (0)40 709 1086

Kanariankuja 4 C 12
00220 Helsinki
Company registration number: 1911673-2

Contact person: Henrik Rehbinder
info@vapaaherranelamaa.com

Complaints

If the controller has refused your right to access your personal data or refused to remove or rectify your personal data, you may complain to the national supervisory authority. Please see http://www.tietosuoja.fi for more information.

Takaisin etusivulle